Polityka prywatności - klauzule informacyjne

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SALWATOR Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Miękińska 81A 32-065 Krzeszowice, NIP 5130255416, KRS 0000736943, telefon: (+48) 12 307 97 77, e-mail: biuro@salwator.nieruchomosci.pl,

 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:

Pkt. CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1.

Wykonanie umowy pośrednictwa w zbyciu / nabyciu / najmie / wynajmie

Art. 6 ust. 1 lit.b RODO

Przez okres obowiązywania umowy

2.

W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami - jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

3.

W celu rozliczeń podatkowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora

4.

W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej

5.

Prezentacja nieruchomości z oferty Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

6.

W celu odpowiedzi Administratora na zapytanie za pośrednictwem formularza 

„Zgłoszenie nieruchomości” na stronie internetowej www.salwator.nieruchomosci.pl

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie

7.

W celu odpowiedzi Administratora na Państwa zapytanie telefoniczne

lub przesłane za pośrednictwem  poczty e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie

 

 1. odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), biuro księgowe, notariusze, geodeci, doradcy kredytowi,

 2. Państwa dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,

 3. mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 4. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,

 5. w przypadkach określonych w pkt. 1-4 tabeli powyżej podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,

 6. w przypadku określonym w pkt. 5 tabeli powyżej podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (poprawna realizacja umowy pośrednictwa ze Sprzedającym / Wynajmującym) i  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, tj. przez Sprzedającego/Wynajmującego, a interesy to zapewnienie bezpieczeństwa majątkowego i prezentacji nieruchomości tylko zweryfikowanym oglądającym, w związku z czym niepodanie danych osobowych może skutkować odmową prezentacji nieruchomości,

 7. w przypadku określonym w pkt. 6-7 tabeli powyżej podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości odpowiedzi ze strony Administratora,

 8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu),

 9. osobą kontaktową w sprawie Państwa danych osobowych jest Krzysztof Kabaj – Pełnomocnik ds. danych osobowych, adres e-mail: odo@salwator.nieruchomosci.pl, tel. (+48) 504-677-747.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem